çöl

çotra

İt ciotola tas, kadeh, özellikle şarap kadehi (Kaynak: DankoffEÇ sf. 28.)<< OLat cytola EYun kotýlē κοτύλη ztas, kadeh

çöğür

?

çök|mek

<< ETü çok-/çök- diz çökmek, oturmak

çökelek

TTü çök- +AlAk

çökertme

TTü çökert- indirmek +mA

çöl

[ İbni Mühenna, Lugat, <1310]
Çağ: [Nev <1500]
başım alıb dimay ābād ile çöl [başımı alıp, abad ile çöl demeden]

<< OTü çöl yaban yer, bozkır ≈ Moğ tiyöl/çöl a.a.

Not: Doerfer sf. III:122 Moğolca sözcüğün Türkçeden alıntı olduğunu savunur. Koenig Moğolcadan Türkçeye alıntılar arasında sayar. ETü kaynaklarda bu sözcüğe rastlanmaz.

Benzer sözcükler: çölleşmek


07.07.2021
çölyak

İng coeliac disease genetik kökenli bir ince bağırsak hastalığı EYun koiliakós κοιλιακός zkarın boşluğu (hastalığı) EYun koîlos κοίλος zçukur, kovuk

çömçe

<< ETü-O çomça kepçe ETü çom- suya dalmak +çA

çömel|mek

<< TTü çöŋel- çökmek, dizleri üstüne oturmak ETü çök-/çöŋ- çökmek +Al-

çömez

TTü çöm- çömelmek +(n)Az

çömlek

<< ETü çöŋgek güğüm <? ETü *çöŋ- çimmek, yıkamak +(g)Ak