çöp2

çömçe

<< ETü-O çomça kepçe ETü çom- suya dalmak +çA

çömel|mek

<< TTü çöŋel- çökmek, dizleri üstüne oturmak ETü çök-/çöŋ- çökmek +Al-

çömez

TTü çöm- çömelmek +(n)Az

çömlek

<< ETü çöŋgek güğüm <? ETü *çöŋ- çimmek, yıkamak +(g)Ak

çöp1

<< ETü çöp tortu, çökelti << ETü *çöğ-üp <? ETü çök- çökmek, dibe inmek +Ip

çöp2

[ Şeyhoğlu, Marzubânnâme terc., 1380]
bir deste çöb/çob eline alub ardına düşdi [ Meninski, Thesaurus, 1680]
çop: ağac ki kesilmiş ola. Arbor amputata, & baculus, virga, fustis [değnek, sopa, baston]. (...) çopi nān: oklağu.

Fa çūb/çōb چوب ztahta parçası, değnek, çubuk

Not: ETü çöp "tortu, posa" ile anlam bağı kurulamaz.

Benzer sözcükler: çöp şiş, çöpçatan

Bu maddeye gönderenler: çerçeve, cop, çubuk (zıbık), çük, sopa (zıbar-), zerdeçal


09.09.2015
çörek

<< ETü çörek yuvarlak ekmek ETü çevür- çevirmek, yuvarlamak +(g)Ak

çörten

Erm çrortan ջրորդան zsu yolu, kanal § Erm çur ջուր zsu Erm hortan հորդան zyol (İlk kullanım: %Acar 3.120)

çöven

<< OTü çoġan sabun gibi köpüren bir bitki, saponaria

çöz|mek

<< ETü çöz- çekip uzatmak

çözelti

TTü çöz- +(In)tI