çözüm

çörek

<< ETü çörek yuvarlak ekmek ETü çevür- çevirmek, yuvarlamak +(g)Ak

çörten

Erm çrortan ջրորդան zsu oluğu § Erm çur ջուր zsu Erm ortan որդան zoluk

çöven

<< OTü çoġan sabun gibi köpüren bir bitki, saponaria

çöz|mek

<< ETü çöz- çekip uzatmak

çözelti

TTü çöz- +(In)tI

çözüm

YTü: [ TDK, Türkçe Sözlük, 1. Baskı, 1945]
çözüm, çözümlemek, çözümsel YTü: [ Nurullah Ataç, 1954]
O sorun kolay kolay çözümlenecek (halledilecek) bir sorun değil

TTü çöz- +Im

 çöz-

Benzer sözcükler: çözüm süreci, çözümlemek, çözümlenmek, çözümsüz


04.08.2015
çözünürlük

YTü çözün-

çubuk

<< ETü çöpik/çıpık değnek, dal <? ETü çöp a.a. +Ik Fa çūb چوب za.a.

çuha

≈ Fa çōχa/çūḳa چوخه zbir tür yün kumaş ?

çukur

<< OTü çukur hendek, oyuk ETü çok-/çokı- delmek, oymak, (kuş) gagalamak

çul

Fa cul/cūl جل/جول zkaba kumaş, çuval bezi ≈ Ar cull جلّ za.a.