çözüm

çörek

Eski Türkçe çörek "yuvarlak ekmek" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe çevür- "çevirmek, yuvarlamak" fiilinden Eski Türkçe +(g)Ak ekiyle türetilmiştir.

çörten

Ermenice çrortan ջրորդան z "su oluğu" sözcüğünden alıntıdır. Ermenice sözcük Ermenice çur ջուր z "su" ve Ermenice ortan որդան z "oluk" sözcüklerinin bileşiğidir.

çöven

Orta Türkçe çoġan "sabun gibi köpüren bir bitki, saponaria" sözcüğünden evrilmiştir.

çöz|mek

Eski Türkçe çöz- "çekip uzatmak" fiilinden evrilmiştir.

çözelti

Türkiye Türkçesi çöz- fiilinden Yeni Türkçe +(In)tI ekiyle türetilmiştir.

çözüm
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Yeni Türkçe: "Fr résolution karşılığı" [ Hakimiyet-i Milliye - gazete, 1931]
tek başıma şu uzun hailenin korkunç çözüm anını bekledim. Yeni Türkçe: çözümlemek "Fr résoudre karşılığı" [ Nurullah Ataç, , 1954]
O sorun kolay kolay çözümlenecek (halledilecek) bir sorun değil

Köken

Türkiye Türkçesi çöz- fiilinden Yeni Türkçe +Im ekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için çöz- maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

çözüm süreci, çözümlemek, çözümlenmek, çözümsüz


14.02.2020
çözünürlük

Yeni Türkçe çözün- fiilinden türetilmiştir.

çubuk

Eski Türkçe çöpik veya çıpık "değnek, dal" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe aynı anlama gelen çöp sözcüğünden +Ik ekiyle türetilmi olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Farsça aynı anlama gelen çūb چوب z sözcüğünden türetilmiştir.

çuha

Farsça çōχa veya çūḳa چوخه z "bir tür yün kumaş" sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.

çukur

Orta Türkçe çukur "hendek, oyuk" sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük Eski Türkçe çok- veya çokı- "delmek, oymak, (kuş) gagalamak" fiilinden türetilmiştir.

çul

Farsça cul veya cūl جل/جول z "kaba kumaş, çuval bezi" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Arapça aynı anlama gelen cull جلّ z sözcüğü ile eş kökenlidir.