çığır|mak

çeyrek

Fa çār-yak چار يك zdörtte bir

çıban

<< ETü çupagan/çıbıgan 1. hünnap meyvesi, 2. bir tür çıban veya tümör

çıfıt

Fa cuhūd/cihūd جهود/جهود zYahudi İbr yəhūd יהוד za.a.

çığ

<< TTü çıġ/çıw/çoġ kalabalık, gürültü ≈ ETü çaġı/çav ses

çığır

<< ETü çıġır yürüyerek açılan yol, patika

çığır|mak

TTü: [ Şeyyad Hamza, Dastan-ı Yusuf terc., <1348]
bir çığırmakda Yehūda'nuŋ işi / öd sıdururdı ölürdi biŋ kişi TTü: [ Meninski, Thesaurus, 1680]
çığırmak & çağırmak: Vocare, clamare.

<< OTü-KT çığır- seslenmek, bağırmak ≈ OTü çağır- a.a.

 çağır-

Not: Ses yansımalı kelimelerde zayıf ses bildiren /a/ > /ı/ dönüşümüyle.

Benzer sözcükler: çığırtmak, çığırtkan, çığrılmak, çığrıltı, çığrınmak, çığrışmak

Bu maddeye gönderenler: çığlık


09.10.2017
çığlık

<< TTü çığrık feryat TTü çığır- bağırmak +Uk

çık|mak

<< ETü çık- dışarı gelmek

çıkar

TTü çık- +()r

çıkarım

TTü çıkar- +Im

çıkarsa|mak

TTü çıkar- +sA-