çığlık

çıban

<< ETü çupagan/çıbıgan 1. hünnap meyvesi, 2. bir tür çıban veya tümör

çıfıt

Fa cuhūd/cihūd جهود/جهود zYahudi İbr yəhūd יהוד za.a.

çığ

<< TTü çıġ/çıw/çoġ kalabalık, gürültü ≈ ETü çaġı/çav ses

çığır

<< ETü çıġır yürüyerek açılan yol, patika

çığır|mak

<< OTü-KT çığır- seslenmek, bağırmak ≈ OTü çağır- a.a.

çığlık

TTü: [ Evliya Çelebi, Seyahatname, 1665]
çığlık: sadā [Tosya ve Bolu Türkleri lisanında] TTü: [ Türkiye'de Halk Ağızlarından Derleme Sözlüğü, <1960]
çığrık: feryat, nidā

<< TTü çığrık feryat TTü çığır- bağırmak +Uk

Not: +lIk eki sözkonusu değildir.

Benzer sözcükler: çığrık


23.07.2015
çık|mak

<< ETü çık- dışarı gelmek

çıkar

TTü çık- +()r

çıkarım

TTü çıkar- +Im

çıkarsa|mak

TTü çıkar- +sA-

çıkı

<< TTü çıkı/çıkın bohça