çıban

çevlik

<< TTü çevrik 1. etraf, 2. etrafı çevrili yer, bahçe TTü çevür- +Uk

çevre

<< OTü çevre etraf, muhit ETü çevür- +A

çevreci

TTü çevre +çI

çeyiz

Ar cahāz جَهَاز z [#chz fiˁāl msd.] 1. donanım, 2. nikâhta kız tarafınca verilen hediyeler

çeyrek

Fa çār-yak چار يك zdörtte bir

çıban

ETü: [Maitr <1000]
çupagan evini [hünnap tohumu] ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
çıbıkan: al-ˁunnāb [hünnap], al-dummal [çıban] [[Kırmızı rengi nedeniyle hünnapa benzetilir.]] KTü: [ Ebu Hayyan, Kitabu'l-İdrak, 1312]
çıbān: al-dummal

<< ETü çupagan/çıbıgan 1. hünnap meyvesi, 2. bir tür çıban veya tümör


03.10.2017
çıfıt

Fa cuhūd/cihūd جهود/جهود zYahudi İbr yəhūd יהוד za.a.

çığ

<< TTü çıġ/çıw/çoġ kalabalık, gürültü ≈ ETü çaġı/çav ses

çığır

<< ETü çıġır yürüyerek açılan yol, patika

çığır|mak

<< OTü-KT çığır- seslenmek, bağırmak ≈ OTü çağır- a.a.

çığlık

<< TTü çığrık feryat TTü çığır- bağırmak +Uk