çıfıt

çevre

<< OTü çevre etraf, muhit ETü çevür- +A

çevreci

TTü çevre +çI

çeyiz

Ar cahāz جَهَاز z [#chz fiˁāl msd.] 1. donanım, 2. nikâhta kız tarafınca verilen hediyeler

çeyrek

Fa çār-yak چار يك zdörtte bir

çıban

<< ETü çupagan/çıbıgan 1. hünnap meyvesi, 2. bir tür çıban veya tümör

çıfıt

[ Codex Cumanicus, 1303]
dage ǵuhutlar ani tutular dage bageladilar [ve Yahudiler onu tuttular ve bağladılar] [ Meninski, Thesaurus, 1680]
cühūd vul. çufut pro yehūdī. Judaeus.

Fa cuhūd/cihūd جهود/جهود zYahudi İbr yəhūd יהוד za.a.

 yahudi

Not: Önseste /y/ > /c/ dönüşümü Farsçada tipiktir.

Benzer sözcükler: cufut


13.04.2015
çığ

<< TTü çıġ/çıw/çoġ kalabalık, gürültü ≈ ETü çaġı/çav ses

çığır

<< ETü çıġır yürüyerek açılan yol, patika

çığır|mak

<< OTü-KT çığır- seslenmek, bağırmak ≈ OTü çağır- a.a.

çığlık

<< TTü çığrık feryat TTü çığır- bağırmak +Uk

çık|mak

<< ETü çık- dışarı gelmek