çıkış|mak

çıkar

TTü çık- +()r

çıkarım

TTü çıkar- +Im

çıkarsa|mak

TTü çıkar- +sA-

çıkı

<< TTü çıkı/çıkın bohça

çıkın

<< OTü çıkın bohça, paket ETü çıg- dürmek, paketlemek +In

çıkış|mak

TTü: "başa çıkmak" [ Ankaralı Mustafa, Tebâreke Tefsiri, 1330]
şehirler açtım, çeriler sıdım; çün ölüm geldi, ölüm-ile çıkışamadım TTü: "... yetişmek ... azarlamak" [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
çıkışmak: (...) kâfi olmak (...) tazīr etmek [azarlamak]

TTü çık- +Iş-

 çık-


30.09.2017
çıkrık

<< ETü çıχrı/çıġrı çark Sogd çχra/çġra a.a. ≈ Ave çaχra a.a.

çılbır1

<< TTü çırpır çırpılmış yumurta aşı, omlet <? TTü çırp-

çılbır2

Moğ cilbugur yular, dizgin ≈ ETü *yılbūr

çıldır|mak

<< TTü çıldur- çatlamak ≈ ETü çaldra- çatırdamak onom çal/çıl çatlama ve kırılma sesi

çılgın

≈ TTü çıldır- delirmek <? TTü çıl/çil alacalı, parıldayan