çıkı

çığlık

<< TTü çığrık feryat TTü çığır- bağırmak +Uk

çık|mak

<< ETü çık- dışarı gelmek

çıkar

TTü çık- +()r

çıkarım

TTü çıkar- +Im

çıkarsa|mak

TTü çıkar- +sA-

çıkı

[ Asım Ef., Burhan-ı Katı terc., 1797]
peder-reh [Fa.]: Zelle ve nevāle maˁnāsınadır ki seyir taˁāmıdır (...) ˁindel baˁż maˁnāyi evvel tāˁāma mahsūs değildir, mutlak çıkıdır ne olursa olsun. kirli çıkı "fakir görünüp gizli serveti olan kişi" [ Cumhuriyet - gazete, 1936]
sair mirasyediler gibi zengin bir paşazade veya kirli çıkı bir hayriye tüccarının oğlu

<< TTü çıkı/çıkın bohça

 çıkın


04.06.2015
çıkın

<< OTü çıkın bohça, paket ETü çıg- dürmek, paketlemek +In

çıkış|mak

TTü çık- +Iş-

çıkrık

<< ETü çıχrı/çıġrı çark Sogd çχra/çġra a.a. ≈ Ave çaχra a.a.

çılbır1

<< TTü çırpır çırpılmış yumurta aşı, omlet <? TTü çırp-

çılbır2

Moğ cilbugur yular, dizgin ≈ ETü *yılbūr