çıkın

çık|mak

<< ETü çık- dışarı gelmek

çıkar

TTü çık- +()r

çıkarım

TTü çıkar- +Im

çıkarsa|mak

TTü çıkar- +sA-

çıkı

<< TTü çıkı/çıkın bohça

çıkın

KTü: [ Ebu Hayyan, Kitabu'l-İdrak, 1312]
çıḳın [[dürülmüş bir şey, bohça]] Çağ: [ Pavet de Courteille, Dictionnaire Turc Oriental, <1500]
çıġın: pièce d'étoffe dont on noue fortement les bouts

<< OTü çıkın bohça, paket ETü çıg- dürmek, paketlemek +In

Bu maddeye gönderenler: çıkı


22.06.2015
çıkış|mak

TTü çık- +Iş-

çıkrık

<< ETü çıχrı/çıġrı çark Sogd çχra/çġra a.a. ≈ Ave çaχra a.a.

çılbır1

<< TTü çırpır çırpılmış yumurta aşı, omlet <? TTü çırp-

çılbır2

Moğ cilbugur yular, dizgin ≈ ETü *yılbūr

çıldır|mak

<< TTü çıldur- çatlamak ≈ ETü çaldra- çatırdamak onom çal/çıl çatlama ve kırılma sesi