çılbır1

çıkarsa|mak

TTü çıkar- +sA-

çıkı

<< TTü çıkı/çıkın bohça

çıkın

<< OTü çıkın bohça, paket ETü çıg- dürmek, paketlemek +In

çıkış|mak

TTü çık- +Iş-

çıkrık

<< ETü çıχrı/çıġrı çark Sogd çχra/çġra a.a. ≈ Ave çaχra a.a.

çılbır1

[ Mehmed Kâmil, Melceü't-Tabbahīn, 1844]
çılbır [soğanlı çırpılmış yumurta yemeği] [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
çıpıl, çırpır: Yoğurtlu yağsız yumurta taamı.

<< TTü çırpır çırpılmış yumurta aşı, omlet <? TTü çırp-

 çırp-


12.07.2021
çılbır2

Moğ cilbugur yular, dizgin ≈ ETü *yılbūr

çıldır|mak

<< TTü çıldur- çatlamak ≈ ETü çaldra- çatırdamak onom çal/çıl çatlama ve kırılma sesi

çılgın

≈ TTü çıldır- delirmek <? TTü çıl/çil alacalı, parıldayan

çıma

İt cima uç, zirve, gemicilikte halatın ucu << OLat cyma filiz, dal ve bitki ucu, ağacın tepesi EYun kýma κύμα zfiliz, bitkinin taze ucu, (mec.) yavru, döl EYun kýō κύω zfilizlenmek, yavrulamak +ma(t)

çın

<< ETü çıŋ çınlama sesi onom