çırçır2

çıngırak

<< ETü çıŋrak/çıŋraġu çınlayan ses, çıngırak ETü çıŋra- çınlamak +Uk onom

çıplak

<< TTü cıbılak/cavlak çıplak onom cıp/cıbıl çıplak cilt sesi, yıkanma sesi +lAk

çıra

Fa çarāġ/çirāġ چراغ zkandil, meşale << OFa çərāg a.a. İr *çira- yanmak, ışımak

çırak

Fa çirāḳ/çirāġ چراغ zkandil, meşale

çırçır1

Yun tzutzuria τζουτζούρια zalaca renkli ve eti tatsız bir balık

çırçır2

TTü: [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
çırçır: Durmayıp az ses çıkaran şey. İnce akan, şırıldayan su, ufak pınar. Ağzı durmaz, mızmız. İçinde pamuk kozası ayırtladıkları sepet tekerleği.

onom çır çır gıcırdama sesi, çırpma sesi

 cır


23.04.2018
çırmık

<< TTü tırŋak/tırmık tırnak

çırp|mak

<< TTü çarp-

çırpı

TTü çırp- vurmak, çalmak +I(g)

çıt

onom hafif darbe veya kırılma sesi

çıta

Moğ cida mızrak (Kaynak: Hex sf. 284.)