çırpı

çırak

Fa çirāḳ/çirāġ چراغ zkandil, meşale

çırçır1

Yun tzutzuria τζουτζούρια zalaca renkli ve eti tatsız bir balık

çırçır2

onom çır çır gıcırdama sesi, çırpma sesi

çırmık

<< TTü tırŋak/tırmık tırnak

çırp|mak

<< TTü çarp-

çırpı

KTü: [ Codex Cumanicus, 1303]
čirpi - Alm: durre riyzecht [kuru dallar, čalı] TTü: [ Meninski, Thesaurus, 1680]
çirpi: Filum fabrorum lignariorum [yapı ustalarının çırpma ipi] & arbuscula [ağaççık, çalı]. TTü: [ Meninski, Thesaurus, 1680]
çirpici: Dealbator seu insolator [badanacı].

TTü çırp- vurmak, çalmak +I(g)

 çırp-

Not: Çalmak çırpmak ikilemesinde görülen anlam ilişkisi muğlaktır.

Benzer sözcükler: çalı çırpı, çırpı ipi


18.08.2014
çıt

onom hafif darbe veya kırılma sesi

çıta

Moğ cida mızrak (Kaynak: Hex sf. 284.)

çıtak

<< TTü çatak çatan, çarpışan, kavgacı TTü çat-

çıtı pıtı

onom çıt pıt/çıtır pıtır

çıtır

onom kırılma veya çatlama veya gıcırdama sesi