çağanoz

çaça

İspanyolca cha-cha-chá "1950'lerde Küba'dan yayılan bir müzik ve dans türü" sözcüğünden alıntıdır. İspanyolca sözcük ses yansımalı sözcüğünden türetilmiştir.

çaçaron

İtalyanca ciaciarone "çenesi düşük (kadın)" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük ciaciarare "gürültü yapmak, çok konuşmak" fiilinden +on ekiyle türetilmiştir.

çadır

Eski Türkçe çatır veya çaşır "kara çadır, tente veya gölgelik şeklinde barınak" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Farsça ve Orta Farsça çādar veya çādur چادر/چادر z "1. tente, gölgelik, 2. örtü, özellikle kadın çarşafı" sözcüğünden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Sanskritçe çhattra छत्त्र z "tente, gölgelik" sözcüğünden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir. (NOT: Sanskritçe sözcük Sanskritçe çhādayati "örtmek" fiilinden türetilmiştir. ) Sanskritçe fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *sk̂ed- "örtmek" biçiminden evrilmiştir.

çador

Farsça çādar veya çādor چادر z "örtü, İran'a özgü kadın çarşafı" sözcüğünden alıntıdır.

çağ

Moğolca çag "zaman" sözcüğünden alıntıdır.

çağanoz
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

"yengeç" [ Meninski, Thesaurus, 1680]
çağanos چاغنوس: Cammarus. "... dikiş makinesi aksamı" [ Ekşi Sözlük, 2002]
çağanoz: dikiş makinalarında mekiğin takiıldığı yuva

Köken

Yeni Yunanca tsiganós τσιγανός z "1. çingene, 2. bir tür yengeç, çingene yengeci" sözcüğünden alıntıdır.

Daha fazla bilgi için çingene maddesine bakınız.


28.09.2018
çağdaş

Türkiye Türkçesi çağ fiilinden Yeni Türkçe +dAş ekiyle türetilmiştir.

çağır|mak

Eski Türkçe ve Türkiye Türkçesi çağ veya çaw "ses, nida, avaz" ses yansımalı sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +kIr- ekiyle türetilmiştir.

çağla

Farsça çaġala چغله z "taze veya turfanda (mahsul)" sözcüğü ile eş kökenlidir. Farsça sözcük Moğolca çagala "vakit, mevsim" sözcüğünden alıntıdır.

çağla|mak

Eski Türkçe çaġıla- veya çoġla- "(akarsu) sesli akmak" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe çağ veya çaw veya çoğı "ses" ses yansımalı sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +lA- ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük bir sözcükten türetilmiştir.

çağlayan

Eski Türkçe ve Türkiye Türkçesi çağıla- "ses etmek, şakırdamak, bağırmak" fiilinden Türkiye Türkçesinde +(g)An ekiyle türetilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe çağ veya çaw "ses, avaz" ses yansımalı sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +lA- ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük bir sözcükten türetilmiştir.