çanak

çam

Ar şamˁ شَمْع z [#şmˁ] mum, reçine

çamaşır

Fa cāme-şūy جامه شور zgiysi yıkayan, çamaşırcı § Fa cāme جامه zgiysi Fa şūy شوى/شور zyıkayan (Fa şustan, şūy- شستن, شوى/شور zyıkamak ≈ Ave χşaud- su akmak ≈ Ave χşudra su )

çamur

<< OTü çamur balçık << ETü *çalmur/*çalpmur ETü çal-/çap- çalmak, çamurla sıvamak +mUr

çamurcun

§ TTü çamur ETü *çin kuş

çan

<< ETü çaŋ darbe ile ses veren metal veya ahşap alet ≈ Çin zhōng za.a. ≈ OFa çang a.a.

çanak

ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
çanak [ağaçtan yapılma kâse]

<< ETü çanak kâse <<? ETü *çin-ayak Çin işi kadeh

Not: Azeri dilciler Amanov ve Aliyev, Tatarca sınayak biçiminden hareketle çin-ayak etimolojisini önerirler. Ayak sözcüğü Türkçe "kadeh, bardak" anlamındadır.

Benzer sözcükler: çanak anten, çanak çömlek, çanak tutmak, çanakçı


29.10.2020
çançan

onom çan çan çınlama sesi, çene sesi

çanta

~? Fa tança تنچه zkese, torba Fa tancīdan تنجيدن zdürmek, boğmak +a

çap

Erm çap չափ zölçü

çap|mak

<< OTü çap- 1. sesli vurmak, 2. tez gitmek, dört nala at sürmek, akın etmek ≈ ETü çap- sesli vurmak, boya ve çamur vurmak

çapa

<< TTü çapa/çapan bahçe kazma aleti TTü çap- vurmak, çarpmak +a