çapa

çanak

<< ETü çanak kâse <<? ETü *çin-ayak Çin işi kadeh

çançan

onom çan çan çınlama sesi, çene sesi

çanta

~? Fa tança تنچه zkese, torba Fa tancīdan تنجيدن zdürmek, boğmak +a

çap

Erm çap չափ zölçü

çap|mak

<< OTü çap- 1. sesli vurmak, 2. tez gitmek, dört nala at sürmek, akın etmek ≈ ETü çap- sesli vurmak, boya ve çamur vurmak

çapa

TTü: "bahçe aleti" [ Şer'iye Sicilleri, <1500]
dört bostan çapanı: 25, dört bağ çapanı: 25 TTü: [ Evliya Çelebi, Seyahatname, 1665]
gûnâ-gûn kazmalar ve çapalar ve yabalar ve beller TTü: "... gemi demiri" [ Şemseddin Sami, Kamus-ı Türki, 1900]
çapa: (...) 3. (bahr.) kulaklı demir, lenger TTü: [ Hamit Zübeyr & İshak Refet, Anadilden Derlemeler, 1932]
çepin (Çangırı, Ankara): sebzeleri havalandırmak ve otları koparmak için kullanılan uzun saplı çapa

<< TTü çapa/çapan bahçe kazma aleti TTü çap- vurmak, çarpmak +a

 çap-

Not: KT sf. 493 Arnavutçadan, Tz sf. I.474 İtalyancadan alıntı olduğunu savunurlarsa da bu görüşler ihtiyatla karşılanmalıdır. İt zappa "gemi çapası" izaha muhtaçtır. • Karş. Trkm çapgı, Kırg çapkı, Özbek çopkı "bahçe çapası".

Benzer sözcükler: çapalamak, çapan, çepin, çıpa, kur çapası


16.09.2017
çapaçul

§ Fa çapān چپان zeski püskü, yırtık pırtık Fa çūl چول zçul, kaba kumaş

çapak

≈ ETü çalpak kir, pislik, karışık şey ETü *çalp- vurmak, alaca kılmak +(g)Ak

çapari

~? Ven *ciaparìn olta Ven ciapàr tutmak, balık tutmak [İt chiappare]

çapkın

<< OTü çapġun hızlı koşan (at), akın, saldırı OTü çap- hızlı gitmek, akın etmek +gIn

çapraş|mak

TTü çapar/çaparız karışık, çapraşık +Iş- TTü çap- vurmak, çalmak