çar2

çapraş|mak

Türkiye Türkçesi çapar veya çaparız "karışık, çapraşık" sözcüğünden +Iş- ekiyle türetilmiştir. Türkçe sözcük Türkiye Türkçesi çap- "vurmak, çalmak" fiilinden türetilmiştir.

çapraz

Farsça çap-rāst چپ راست z "«sol-sağ», zıt yönlerde gidip gelen, diyagonal, karşılıklı" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça çap چپ z "aykırı, sol" (NOT: Bu sözcük Farsça çapīdan چپيدن z "dönmek, sapmak" fiilinden türetilmiştir. ) ve Farsça rāst راست z "düz, sağ" sözcüklerinin bileşiğidir.

çapul

Orta Türkçe çapağul "akıncı" sözcüğünden alıntıdır. Türkçe sözcük Orta Türkçe çap- "koşmak, dörtnala gitmek, akın etmek" fiilinden Türkiye Türkçesinde +AgUl ekiyle türetilmiştir.

çaput

Eski Türkçe çapġut "örme giysi" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe çap- "vurmak?" fiilinden Eski Türkçe +Ut ekiyle türetilmiştir.

çar1
çar2
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

"Rus hükümdarı" [ Evliya Çelebi, Seyahatname, 1665]

Köken

Rusça tsar "imparator, kayzer, Rus hükümdarı 4. İvan'ın 1547'de benimsediği ünvan" sözcüğünden alıntıdır. Rusça sözcük Latince caesar "imparatorluk sıfatlarından biri" sözcüğünden alıntıdır.

Daha fazla bilgi için kayser maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

çareviç

Bu maddeye gönderenler

çariçe


14.11.2019
çar3 naçar

Notice: Undefined offset: 3 in /var/www/vhosts/nisanyansozluk.com/httpdocs/library/Etym.php on line 169

Farsça nāçār "çare değil" sözcüklerinin bileşiğidir. Farsça sözcük Farsça çār "çare" ve

çarçur

Eski Türkçe çar çur "gürültülü yeme sesi" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük şar şur "şapırtı sesi" ses yansımalı sözcüğü ile eş kökenlidir.

çardak

Farsça çārṭāḳ چار طاق z "«dört kemer», dört kemer veya dört ayak üstünde duran çatı, divanhane" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça çār چار z "dört" ve Farsça ṭāḳ طاق z "kemer, tak" sözcüklerinin bileşiğidir.

çare

Farsça çār veya çāre چاره/چار z "derman, çözüm yolu" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça aynı anlama gelen çār veya çārag sözcüğünden evrilmiştir. (Kaynak: Nyberg 53.) Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde aynı anlama gelen çārā- sözcüğü ile eş kökenlidir. (Kaynak: Christian Bartholomae, Altiranisches Wörterbuch sf. 584.)

çarık

Eski Türkçe çaruk "kaba ayakkabı" sözcüğünden evrilmiştir.