çatal

çarşı

Fa çārsū چار سو z1. dörtyol, 2. kent merkezinde dükkânların bulunduğu alan § Fa çār چار zdört Fa سو zyön, yol (<< OFa sōk a.a. )

çaşıt

<< ETü çaşut fitne, iftira ETü çaşur- iftira etmek +Ut

çat|mak

<< ETü-O çat- bir araya getirmek, bitiştirmek (geçişli fiil)

çat1

<< ETü çat darbe sesi onom

çat2

≈ TTü çat- bitişmek veya bitiştirmek, bir araya gelmek veya getirmek

çatal

KTü: [ anon., et-Tuhfetu'z-Zekiyye fi'l-Lugati't-Türkiyye, <1400]
şaˁba [Ar.]: bagana - Türkmenler buna çatal derler. Çağ: [ Pavet de Courteille, Dictionnaire Turc Oriental, <1500]
çatal: fourche, fourchette

<< OTü çatal Y şeklinde nesne, iki veya daha çok dişli tarım aracı <? ETü çat- +Al

 çat-

Not: +Al fiil ekiyle yapılmış bir türev izlenimini verse de bu ekin TTü ve ETü 20. yy'dan eski örneği yoktur. Belki bileşik bir ad ya da /t/ sonsesli köklere bazen eklenen parazitik bir /a/ sesi sözkonusu olabilir.

Benzer sözcükler: çatallanmak, çatallaşmak, göğüs çatalı


02.10.2017
çatana

öz Çatana 1854'te İngiltere tarafından Osmanlı Devletine hediye edilen bir buharlı teknenin adı öz Çatana Tuna nehri üzerinde bir kasaba, bugün Romanya'da Cetate

çatı

<< OTü çatı/çatu ev çatkısı ETü çat- vurmak, karşılıklı koymak +I(g)

çatla|mak

≈ ETü çatıla- şaklamak, el çırpmak onom çat çarpma veya çatlama sesi +lA-

çatlak

TTü çatla- +Uk

çavdar

Fa çavdār/cawdār جودر zarpa ve buğday tarlasında yabani yetişen bir tahıl, çavdar Fa caw جو zarpa, genelde tahıl, hububat ≈ Ave yava- a.a. ≈ Sans yava यव za.a. << HAvr *i̯éwo-s (*i̯éwo-s) a.a.