çaydanlık

çavela

?

çavlan

TTü çağla- +(g)An

çavuş

<< ETü çavuş «bağırgan», çeşitli askeri ve idari görevlilere verilen ad ETü *çav- seslenmek, ünlemek +Iş

çay1

~? Fa çāy چاى z1. yapraklarından içecek yapılan bir bitki, camellia sinensis, 2. bu bitkiden yapılan içecek Çin ça' za.a.

çay2

<< OTü çay kuru dere, vadi

çaydanlık

çaydan [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
çaydān: Çay ibriği, çay güğümü, semaver. çaydanlık [ Akşam - gazete, 1929]
Emaye büyük çaydanlık

TTü çaydān çay pişirme kabı +lIk § TTü çay Fa +dān kap, mahfaza

 çay1, +dan1

Not: Eş işlevli iki ek birlikte kullanılmıştır.

Benzer sözcükler: çaydan


14.02.2020
çayır

?

çaylak

<< OTü-KT çarlak/çawlak bağırgan ETü çarla-/çavla- bağırmak +Uk

çaynik

Rus çaynik чайник zçaydanlık Rus çay чай zçay

çeçe sineği

Fr tsé-tsé Afrika'da uyku hastalığına yol açan sinek Sechuana tsetse a.a.

çehar

Fa/OFa çahār/çār چهار/چار zdört ≈ Ave çathvar- a.a. ≈ Sans çatúr चतुर् za.a. << HAvr *kʷetwṓr a.a.