çeşit

çerez

Fa çaras چرس zdilenciye verilen sadaka

çeri1

<< ETü çerig savaşta asker safı, ordu ≈ Moğ çerig a.a.

çeri2

İng cherry kiraz İng cherries a.a. Fr cerise a.a. Lat cerasia/cerisia a.a.

çerme

Fa çarme at, özellikle kır veya boz at; kösele

çermik

Erm çermig ջերմիկ zılıca Erm çerm ջերմ zısı, sıcak Fa/OFa garm گرم za.a.

çeşit

[ Meninski, Thesaurus, 1680]
çeşīden: Tatmak. Gustare, libare. çeşīde: Gustatus & qui gustavit [tadılan, tadan]. [ Asım Ef., Burhan-ı Katı terc., 1797]
Naklolunur ki o mevzide üç çeşid tin [balçık] bulunur. [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
çeşit: Örnek, nümune, nevˁ, alafrangası mostra. Çeşit çeşit: gūnagūn.

Fa çaşīdan, çāş- چشيدن ztatmak, tadına bakmak ≈ Ave çāş- a.a. << HAvr *ǵews- tatmak, seçmek

Not: Fa çaşīdan "tatmak" fiilinden "tadımlık" anlamında üretilmiş Türkçe türevdir. 19. yy'dan eski sözlüklerde görülmez. • Erm caş ճաշ "yemek" Farsçadan alıntıdır. • Aynı HAvr kökten Lat gustare, EYun geúō "tatmak, tad almak".

Benzer sözcükler: çeşidi güzel, çeşitleme, çeşitlenmek, çeşitli, çeşitlilik

Bu maddeye gönderenler: çeşni, gusto (degüstasyon)


24.09.2017
çeşm

Fa/OFa çaşm چشم zgöz << EFa çaşman- a.a. << HAvr *kʷéḱ-s-mn̥ görme, aydınlanma, ışık HAvr *kʷeḱ- görmek

çeşme

Fa çaşme چشمه zgöz gibi olan şey, pınar, göze << OFa çaşmag a.a. OFa çaşm göz +a

çeşmibülbül

Fa çaşm-i bulbul چشم بلبل zbülbül gözü, bir tür cam işi § Fa çaşm چشم zgöz Ar bulbul2 بلبل zibrik veya ibrik ağzı, sürahi

çeşni

Fa çāşnī چاشنى ztadım << OFa çaşnik a.a. (Fa/OFa çaşīdan, çāş- چشيدن ztatmak, yemek +ī )

çete

TTü çat-/çet- vurmak, çalmak