çeki

çehre

Fa çihre چهره zinsan yüzü << OFa çihrag görüntü, idea ≈ Ave çithra görünme, belirme, bir şeyin gözle görünen yüzü, suret ≈ Sans çitrá चित्र zresim, suret << HAvr *ki-tró-m görüntü << HAvr *kei̯- aydınlanmak

çek

Fa çak چك zberat, belge, üçüncü kişilere ciro edilebilen ödeme emri

çek|mek

<< ETü çek- sürmek, özellikle kendine doğru sürmek

çekap

İng check-up kontrol, baştan aşağı gözden geçirme § İng check 1. satrançta şah hamlesi, 2. denetlemek, kontrol etmek (EFr échec/chec satrançta şah, satranç oynu Fa şāh شاه zhükümdar ) İng up aşağıdan yukarıya hareket bildiren edat

çekçek

TTü çek-

çeki

TTü: [ Filippo Argenti, Regola del Parlare Turco, 1533]
cecchi [çeki]: peso & uno peso di liegne, di carboni [tartı; bir odun ve kömür tartısı] TTü: çeki düzen [ anon., Risale-i Garibe, 1720]
fahişe avrat gibi gendüye çeki düzen veren o yoldan gelmişler

TTü çek- çekmek, tartmak +I(g)

 çek-

Benzer sözcükler: çeki düzen


06.08.2015
çekiç

Fa çakuş/çakkuş چكش zçekiç << OFa çakūç balta? keser? ≈ Ave çakuş özellikle silah olarak kullanılan fırlatma çekici veya baltası (Kaynak: Barth sf. 575)

çekimser

YTü çekimse- çeker gibi yapmak +()r TTü çek- +ImsA-

çekin|mek

TTü çek- +In-

çekince

TTü çekin- +çA

çekingen

TTü çekin- +(g)An