çekin|mek

çekap

İng check-up kontrol, baştan aşağı gözden geçirme § İng check 1. satrançta şah hamlesi, 2. denetlemek, kontrol etmek (EFr échec/chec satrançta şah, satranç oynu Fa şāh شاه zhükümdar ) İng up aşağıdan yukarıya hareket bildiren edat

çekçek

TTü çek-

çeki

TTü çek- çekmek, tartmak +I(g)

çekiç

Fa çakuş/çakkuş چكش zçekiç << OFa çakūç balta? keser? ≈ Ave çakuş özellikle silah olarak kullanılan fırlatma çekici veya baltası (Kaynak: Barth sf. 575)

çekimser

YTü çekimse- çeker gibi yapmak +()r TTü çek- +ImsA-

çekin|mek

TTü: "içi çekmek" [ Pîr Mehmed b. Yusuf, Terceman, <1461]
eş-şevḳ [Ar.]: Göŋül bir nesneyi çekinip arzūlamak. TTü: "kaçınmak" [ Şemseddin Sami, Kamus-ı Türki, 1900]
çekinmek: İçtinab ve ihtiraz etmek [kaçınmak, utanmak].

TTü çek- +In-

 çek-

Benzer sözcükler: çekinsek

Bu maddeye gönderenler: çekince, çekingen


04.06.2015
çekince

TTü çekin- +çA

çekingen

TTü çekin- +(g)An

çekirdek

<< ETü çekirtük fıstık veya fındık ETü ç(a)kır/ç(a)kırt kırma ve çatlama sesi +Ak ETü ç(a)tır/ç(a)tırt a.a.

çekirge

<< ETü çekürge/çekürtge çekirge veya cırcır böceği ETü çakır/*çekürt şakırdama sesi +gA onom

çekmece

TTü çek- +mAcA