çekingen

çeki

TTü çek- çekmek, tartmak +I(g)

çekiç

Fa çakuş/çakkuş چكش zçekiç << OFa çakūç balta? keser? ≈ Ave çakuş özellikle silah olarak kullanılan fırlatma çekici veya baltası (Kaynak: Barth sf. 575)

çekimser

YTü çekimse- çeker gibi yapmak +()r TTü çek- +ImsA-

çekin|mek

TTü çek- +In-

çekince

TTü çekin- +çA

çekingen

TTü: [ Cumhuriyet - gazete, 1930]
küçük, çekingen, muhteriz bir kız rolu oynıyan Pola İlleri anasıl Romanya'lıdır.

TTü çekin- +(g)An

 çekin-

Benzer sözcükler: çekingenleşmek


10.08.2017
çekirdek

<< ETü çekirtük fıstık veya fındık ETü ç(a)kır/ç(a)kırt kırma ve çatlama sesi +Ak ETü ç(a)tır/ç(a)tırt a.a.

çekirge

<< ETü çekürge/çekürtge çekirge veya cırcır böceği ETü çakır/*çekürt şakırdama sesi +gA onom

çekmece

TTü çek- +mAcA

çektiri

<< TTü çekdürü/çekdürür kürekle yürütülen gemi TTü çek-

çekül

Ar şāḳul شاقل zduvarcıların kullandığı ağırlık