çember

çelim

≈ TTü çalım

çeliş|mek

TTü çel- vurarak engel olmak +Iş-

çello

İng cello İt violoncello [küç.] violone'nin küçüğü olan bir çalgı İt violone viola'nın büyüğü olan bir çalgı

çeltik

Fa şaltūk/çaltūk شلتوك/چلتوك zpirinç, kabuklu pirinç tanesi

çembalo

İt (clavi)cembalo klavyeli bir çalgı, klavsen << Lat cymbalum metal tepsi şeklinde vurmalı bir çalgı EYun kýmbalon κύμβαλον za.a. EYun kýmbē κύμβη zkâse, tekne, kazan

çember

"başörtüsü" [ Erzurumlu Darir, Kıssa-i Yusuf terc., <1377]
zülfi çenber nergisi oldu χumār "... halka" [ Şeyhoğlu, Marzubânnâme terc., 1380]
ecel çenberi boynına geçüp [ Meninski, Thesaurus, 1680]
çember چنبر: Fascia, pec. quā mulieres caput cingunt [baş örtüsü], & usit. circulus dolii [kasnak, fıçı halkası].

Fa/OFa çanbar چنبر zhalka, kasnak, kuşak, özellikle başa sarılan kuşak ≈ Fa çapar چپر za.a.

 çeper


24.08.2015
çemen

Fa çaman چمن ztaze ot, çiğ yenen yeşillik veya baharat ≈? ETü çimgen çayır

çemiç

≈ Erm çamiç չամիչ züzüm kurusu ~? TTü çemiş yemiş << TTü yemiş

çemkir|mek

onom

çemre|mek

≈ ETü çerme- kıvırmak, bükmek, örmek

çene

<< OTü çāŋa/çeŋe alt çene Fa çāne چانه zçene kemiği, alt çene << EFa çanu- a.a. << HAvr *ǵénu-s a.a.