çemberimde gül oya

çeliş|mek

Türkiye Türkçesi çel- "vurarak engel olmak" fiilinden Yeni Türkçe +Iş- ekiyle türetilmiştir.

çello

İngilizce cello sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İtalyanca violoncello "violone'nin küçüğü olan bir çalgı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İtalyanca violone "viola'nın büyüğü olan bir çalgı" sözcüğünün küçültme halidir.

çeltik

Farsça şaltūk veya çaltūk شلتوك/چلتوك z "pirinç, kabuklu pirinç tanesi" sözcüğünden alıntıdır.

çembalo

İtalyanca (clavi)cembalo "klavyeli bir çalgı, klavsen" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Latince cymbalum "metal tepsi şeklinde vurmalı bir çalgı" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen kýmbalon κύμβαλον z sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca kýmbē κύμβη z "kâse, tekne, kazan" sözcüğünden türetilmiştir.

çember

Farsça ve Orta Farsça çanbar چنبر z "halka, kasnak, kuşak, özellikle başa sarılan kuşak" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça aynı anlama gelen çapar چپر z sözcüğü ile eş kökenlidir.

çemen

Farsça çaman چمن z "taze ot, çiğ yenen yeşillik veya baharat" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Eski Türkçe çimgen "çayır" sözcüğü ile eş kökenli olabilir; ancak bu kesin değildir.

çemiç

Ermenice çamiç չամիչ z "üzüm kurusu" sözcüğü ile eş kökenlidir. Ermenice sözcük Türkiye Türkçesi çemiş "yemiş" sözcüğünden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Türkiye Türkçesi yemiş sözcüğünden evrilmiştir.

çemkir|mek

ses yansımalı sözcüğünden türetilmiştir.

çemre|mek

Eski Türkçe çerme- "kıvırmak, bükmek, örmek" fiili ile eş kökenlidir.

çene

Orta Türkçe çāŋa veya çeŋe "alt çene" sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük Farsça çāne چانه z "çene kemiği, alt çene" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Farsça aynı anlama gelen çanu- sözcüğünden evrilmiştir. Eski Farsça sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *ǵénu-s biçiminden evrilmiştir.

çenek

Türkiye Türkçesi çene sözcüğünden Yeni Türkçe +Ak ekiyle türetilmiştir.