çemre|mek

çembalo

İt (clavi)cembalo klavyeli bir çalgı, klavsen << Lat cymbalum metal tepsi şeklinde vurmalı bir çalgı EYun kýmbalon κύμβαλον za.a. EYun kýmbē κύμβη zkâse, tekne, kazan

çember

Fa/OFa çanbar چنبر zhalka, kasnak, kuşak, özellikle başa sarılan kuşak ≈ Fa çapar چپر za.a.

çemen

Fa çaman چمن ztaze ot, çiğ yenen yeşillik veya baharat ≈? ETü çimgen çayır

çemiç

≈ Erm çamiç չամիչ züzüm kurusu ~? TTü çemiş yemiş << TTü yemiş

çemkir|mek

onom

çemre|mek

çermemek [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
çawıġ çermeldi [[kamçının ucu kıvrıldı ve örüldü]], çermeşdi, çermetti çermenmek "kol ve paça sıvamak" [ Mihrî, Divan, <1500]
su görmedin kişi çermenmek olmaz [ Pîr Mehmed b. Yusuf, Terceman, <1461]
eteklerini çemreyip yokarı kaldırıcı kimesne

≈ ETü çerme- kıvırmak, bükmek, örmek

Benzer sözcükler: çemrek, çemrenmek


23.07.2015
çene

<< OTü çāŋa/çeŋe alt çene Fa çāne چانه zçene kemiği, alt çene << EFa çanu- a.a. << HAvr *ǵénu-s a.a.

çenek

TTü çene +Ak

çengel

Fa çangāl/çangal چنگال/چنگل zpençe, kuş veya vahşi hayvan tırnağı Fa çang چنگ ztırnak, özellikle vahşi hayvan tırnağı

çengi

Fa çangī چنگى zçalgıcı, özellikle çeng adlı çalgıyı çalan Fa çang چنگ ztırnak, tırnakla çalınan bir çalgı

çent|mek

<< TTü çet-/çent- kertmek, bıçak ucuyla oymak <? TTü çat-