çete

çeşit

Fa çaşīdan, çāş- چشيدن ztatmak, tadına bakmak ≈ Ave çāş- a.a. << HAvr *ǵews- tatmak, seçmek

çeşm

Fa/OFa çaşm چشم zgöz << EFa çaşman- a.a. << HAvr *kʷéḱ-s-mn̥ görme, aydınlanma, ışık HAvr *kʷeḱ- görmek

çeşme

Fa çaşme چشمه zgöz gibi olan şey, pınar, göze << OFa çaşmag a.a. OFa çaşm göz +a

çeşmibülbül

Fa çaşm-i bulbul چشم بلبل zbülbül gözü, bir tür cam işi § Fa çaşm چشم zgöz Ar bulbul2 بلبل zibrik veya ibrik ağzı, sürahi

çeşni

Fa çāşnī چاشنى ztadım << OFa çaşnik a.a. (Fa/OFa çaşīdan, çāş- چشيدن ztatmak, yemek +ī )

çete

"akın, gaza" [ Mühimme Defterleri, 1558]
Solnok serhaddinde çete çıkup Memâlik-i mahrûse'de ba‘zı yirlerde pusu idüp [ Meninski, Thesaurus, 1680]
çete: Akın. Excursio, praedatio. Çeteci: Akıncı. Excursor, praedator.

TTü çat-/çet- vurmak, çalmak

 çat-

Not: Karş. çapul, çal-. Önseste /ç/ etkisiyle ses incelmesi Türkiye Türkçesinde tipiktir. • Doerfer §1071 ve onu takiben Eren 87'nin Türkçe sözcüğü Slav/Balkan dillerinden alıntı sayması isabetsizdir. Sırp çeta "akın, gerilla" ve çetnik "gerillacı" biçimleri Türkçeden alıntı olmalıdır.

Benzer sözcükler: çete savaşı, çeteci, çeteleşmek


23.03.2018
çetele

TTü çet-/çent- kertmek

çetin

TTü çat- vurmak, çarpmak +In

çetrefil

?

çevgan

Fa çawgān چوگان zucu kıvrık değnek, bu değnekle oynanan oyun, polo << OFa çawl چول zkıvrık, eğri (Kaynak: Steingass 403)

çevik

Fa çābuk/çabuk چبك/چابك zacul, tez, hızlı