çetele

çeşm

Fa/OFa çaşm چشم zgöz << EFa çaşman- a.a. << HAvr *kʷéḱ-s-mn̥ görme, aydınlanma, ışık HAvr *kʷeḱ- görmek

çeşme

Fa çaşme چشمه zgöz gibi olan şey, pınar, göze << OFa çaşmag a.a. OFa çaşm göz +a

çeşmibülbül

Fa çaşm-i bulbul چشم بلبل zbülbül gözü, bir tür cam işi § Fa çaşm چشم zgöz Ar bulbul2 بلبل zibrik veya ibrik ağzı, sürahi

çeşni

Fa çāşnī چاشنى ztadım << OFa çaşnik a.a. (Fa/OFa çaşīdan, çāş- چشيدن ztatmak, yemek +ī )

çete

TTü çat-/çet- vurmak, çalmak

çetele

[ Meninski, Thesaurus, 1680]
çetele: Tessera, talea [sayı saymak için kullanılan taş veya tahta parçası]. "... yontulmuş işaret?" [ Evliya Çelebi, Seyahatname, <1683]
Çerkezi beğinin hattı üzre bir ağaca kertilmiş bir gūne çetele nişānların alup [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
çetele: Bir yerde çentilen iki çatal çelik. Ekmekçi çetelesi: çentik, kertik. [ Türkiye'de Halk Ağızlarından Derleme Sözlüğü, <1960]
çetel, çetele: 1. Kur'a [veya kura çekmek için kullanılan taş ve tahta parçası], 2. Küçük çapa, ... 4. Soğuktan el ve ayak çatlaması.

TTü çet-/çent- kertmek

 çent-

Not: Tietze'nin İt cedola "kâğıt, pusula" veya Ven *cetola yorumu, semantik açıdan problemlidir. Tz sf. 1.500. • Sözcüğün asli anlamı "pusula" değil, "çentik, kertik" olmalıdır. Ancak türeyiş biçimi açık değildir. Karş. TTü çentelemek "çekişmek", çentik/çertik "hesap için yapılan kesik" (DS).


05.10.2017
çetin

TTü çat- vurmak, çarpmak +In

çetrefil

?

çevgan

Fa çawgān چوگان zucu kıvrık değnek, bu değnekle oynanan oyun, polo << OFa çawl چول zkıvrık, eğri (Kaynak: Steingass 403)

çevik

Fa çābuk/çabuk چبك/چابك zacul, tez, hızlı

çevir|mek

<< ETü çevür- çevirmek, döndürmek