çevgan

çeşni

Fa çāşnī چاشنى ztadım << OFa çaşnik a.a. (Fa/OFa çaşīdan, çāş- چشيدن ztatmak, yemek +ī )

çete

TTü çat-/çet- vurmak, çalmak

çetele

TTü çet-/çent- kertmek

çetin

TTü çat- vurmak, çarpmak +In

çetrefil

?

çevgan

[ Aşık Paşa, Garib-name, 1330]
cehl çevgānı bu topı urmadı [ Erzurumlu Darir, Kıssa-i Yusuf terc., <1377]
Kırk idi çavuşları çevgānıla (...) kızıl altundan idi çevgenleri

Fa çawgān چوگان zucu kıvrık değnek, bu değnekle oynanan oyun, polo << OFa çawl چول zkıvrık, eğri (Kaynak: Steingass 403)

Bu maddeye gönderenler: çolpa


10.12.2015
çevik

Fa çābuk/çabuk چبك/چابك zacul, tez, hızlı

çevir|mek

<< ETü çevür- çevirmek, döndürmek

çevirim

TTü çevir- +Im

çevirmen

TTü çevir- +mAn

çevlik

<< TTü çevrik 1. etraf, 2. etrafı çevrili yer, bahçe, 3. girdap, 4. dönemeç, kıvrım TTü çevür- +Uk