çevgan

çeşni

Farsça çāşnī چاشنى z "tadım" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça aynı anlama gelen çaşnik sözcüğünden evrilmiştir. (NOT: Bu sözcük Farsça ve Orta Farsça çaşīdan, çāş- چشيدن z "tatmak, yemek" fiilinden +ī ekiyle türetilmiştir.)

çete

Türkiye Türkçesi çat- veya çet- "vurmak, çalmak" fiilinden türetilmiştir.

çetele

Türkiye Türkçesi çet- veya çent- "kertmek" fiilinden türetilmiştir.

çetin

Türkiye Türkçesi çat- "vurmak, çarpmak" fiilinden Türkiye Türkçesinde +In ekiyle türetilmiştir.

çetrefil

Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.

çevgan
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Aşık Paşa, Garib-name, 1330]
cehl çevgānı bu topı urmadı [ Erzurumlu Darir, Kıssa-i Yusuf terc., 1377 yılından önce]
Kırk idi çavuşları çevgānıla (...) kızıl altundan idi çevgenleri

Köken

Farsça çawgān چوگان z "ucu kıvrık değnek, bu değnekle oynanan oyun, polo" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça çawl چول z "kıvrık, eğri" sözcüğünden evrilmiştir. (Kaynak: Steingass 403)

Bu maddeye gönderenler

çolpa


10.12.2015
çevik

Farsça çābuk veya çabuk چبك/چابك z "acul, tez, hızlı" sözcüğünden alıntıdır.

çevir|mek

Eski Türkçe çevür- "çevirmek, döndürmek" fiilinden evrilmiştir.

çevirim

Türkiye Türkçesi çevir- fiilinden Yeni Türkçe +Im ekiyle türetilmiştir.

çevirmen

Türkiye Türkçesi çevir- fiilinden Yeni Türkçe +mAn ekiyle türetilmiştir.

çevlik

Türkiye Türkçesi çevrik "1. etraf, 2. etrafı çevrili yer, bahçe" sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük Türkiye Türkçesi çevür- fiilinden Türkiye Türkçesinde +Uk ekiyle türetilmiştir.