çevir|mek

çetele

TTü çet-/çent- kertmek

çetin

TTü çat- vurmak, çarpmak +In

çetrefil

?

çevgan

Fa çawgān چوگان zucu kıvrık değnek, bu değnekle oynanan oyun, polo << OFa çawl چول zkıvrık, eğri (Kaynak: Steingass 403)

çevik

Fa çābuk/çabuk چبك/چابك zacul, tez, hızlı

çevir|mek

ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
er ok çewürdi [tırnağı üzerinde oku döndürerek sınadı], ol çıġrını çewürdi [çıkrığı çevirdi] YTü: "... tercüme etmek" [ Cumhuriyet - gazete, 1929]
pek sade ve cazip bir üslupla lisanımıza çevirmiştir YTü: çeviri [ TDK, Türkçe Sözlük, 2. Baskı, 1955]
çeviri: Dilden dile çevirme, tercüme,

<< ETü çevür- çevirmek, döndürmek

Not: Eş anlamlı olan ETü çewür-, ewür-, tewür- fiilleri arasındaki ilişki açık değildir. Karş. devir-, eğir-, evir-. • "Tercüme etmek" anlamı Osm meˀāl deyiminden esinlenerek Dil Devrimi döneminde önerilmiştir.

Benzer sözcükler: çevir sesi, çeviri, çevirilmek, çevirme, çevirtmek, çevrik, çevrili, çevrinti, çevriyazı, evire çevire

Bu maddeye gönderenler: çevirim, çevirmen, çevlik, çevre (çevreci), çörek, şavarma


29.08.2019
çevirim

TTü çevir- +Im

çevirmen

TTü çevir- +mAn

çevlik

<< TTü çevrik 1. etraf, 2. etrafı çevrili yer, bahçe TTü çevür- +Uk

çevre

<< OTü çevre etraf, muhit ETü çevür- +A

çevreci

TTü çevre +çI