çevlik

çevgan

Fa çawgān چوگان zucu kıvrık değnek, bu değnekle oynanan oyun, polo << OFa çawl چول zkıvrık, eğri (Kaynak: Steingass 403)

çevik

Fa çābuk/çabuk چبك/چابك zacul, tez, hızlı

çevir|mek

<< ETü çevür- çevirmek, döndürmek

çevirim

TTü çevir- +Im

çevirmen

TTü çevir- +mAn

çevlik

TTü: "çevre, etraf" [ Geredeli İshak , Edviye-i Müfrede, 1389]
ol bir otdur kim sular çevleginde biter. TTü: "girdap" [ Yadigâr-ı İbni Şerif, <1421?]
su çevliklerinde irkilen köpükden alalar sigile dürteler ne kadar sigil var ise hep döküle TTü: "çitle çevrili yer" [ Türkiye'de Halk Ağızlarından Derleme Sözlüğü, <1960]
çevlik/çevrik: Etrafı çevrilmiş bahçe veya tarla.

<< TTü çevrik 1. etraf, 2. etrafı çevrili yer, bahçe TTü çevür- +Uk

 çevir-


06.09.2017
çevre

<< OTü çevre etraf, muhit ETü çevür- +A

çevreci

TTü çevre +çI

çeyiz

Ar cahāz جَهَاز z [#chz fiˁāl msd.] 1. donanım, 2. nikâhta kız tarafınca verilen hediyeler

çeyrek

Fa çār-yak چار يك zdörtte bir

çıban

<< ETü çupagan/çıbıgan 1. hünnap meyvesi, 2. bir tür çıban veya tümör