çiğ

çiğ

ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
yīg et [çiğ et Pişmemiş olan herhangi bir şeye böyle denir.]] OTü: [ İbni Mühenna, Lugat, <1310]
çīg 'pişmemiş et' KTü: [ Codex Cumanicus, 1303]
crudus - Fa: gham [ham] - Tr: čiyg

<< ETü çīg ıslak, nemli ≈ ETü yīg pişmemiş (özellikle et), ham

 çiy

Not: çiy "ıslaklık, nem; sabah nemi" sözcüğünün özel anlam kazanmış varyantıdır. • /y/ > /ç/ evrimi Doğu Türk dillerinde yaygın olmakla birlikte Oğuz grubu dillerinde ender görülür. Ancak karş. çilek, çiz-.

Benzer sözcükler: çiğ börek, çiğ köfte

Bu maddeye gönderenler: iğren-


15.11.2019
çiy

<< ETü çi ıslaklık, rutubet (ad), ıslak, rutubetli (sıfat)