çile2

çikolata

İt cioccolata kakao yağı ve şekerle imal edilen yiyecek maddesi İsp chocolate a.a. Nahuatl xocolatl kakaodan yapılan içecek § Nahuatl xocolli acı Nahuatl atl su

çil

<< ETü çıl darp izi, benek, alaca ≈ ETü çal alaca

çilav

Fa çilāw/çalāw چلاو zpirinç pilavı

çile|mek

<< ETü çile- az ıslatmak ETü çi ıslaklık, nem +lA-

çile1

Fa çille چلّه z1. kırklık, kırk günlük süre, 2. tarikat erbabının kırk günlük halvet ve perhiz süresi, Hıristiyanlarda Paskalyadan önceki kırk günlük oruç Fa çil/çihil چل/چهل zkırk +a

çile2

"kumaş topu" [ Osmanlı Kanunnameleri, <1566]
cülle [ Selanikli Mustafa Ef., Tarih-i Selanikî, 1600]
çuka-i sıkarlat-ı mütenevviˁa: altmış çile [ Meninski, Thesaurus, 1680]
cüleh seu cüle: Globulus balistarius [iplik topu].

Fa culle جلّه zsepet, iplik yumağı, bir tür su kabı, gebelik

Not: Fa gule/gulle "gülle, top" sözcüğünün varyant biçimi olduğu düşünülebilir.


14.11.2019
çilek

KTü cilek böğürtlen veya yaban çileği << OTü yilek yabani yemiş, incir +AlAk ETü yé-

çilingir1

Fa çēlāngār چيلانگار zdemirci § Fa çēlān چيلان zdemir eşya, kapıların demir aksamı OFa kār yapan

çilingir2

~? Fa *şīlān-gār شيلانگار zşölen veren § Fa şīlān شيلان zşölen, Moğollarda büyük törensel yemek Fa kār كار zyapan

çim

<< ETü çim çürümüş ot, turba

çim|mek

<< OTü çim- suda yıkanmak ≈ ETü çom-/çöm- suya dalmak