çingene

çimen

<< ETü çimgen otlak, turbalık ETü çim kuru ot, turba +gAn2

çimento

İt cimento duvarcı harcı << Lat caementum 1. kırık taş, mıcır, 2. taş duvarın iç bölümüne doldurulan kırık taş ve kireç karışımı Lat caedere, caes- kesmek, kırmak, bıçak veya keski vurmak +ment°

Çin

Fa çīn چين zAsya'da bir ülke ≈ Sogd çīn a.a. (İlk kullanım: MS 1. yy) Çin ts'in Çin ülkesini ilk kez birleştiren imparatorluk hanedanının adı (MÖ iii)

çinçilya

İsp chinchilla Güney Amerika'ya özgü, kürkü makbul bir kemirgen İsp chinche tahtakurusu

çinekop

~? Yun tsinokópos τσινοκόπος zlüferin küçüğü (Kaynak: Eren sf. 94 < Tsitsilis GrLw 548.)

çingene

TTü: [ Yazıcıoğlu Ahmed Bîcan, Dürr-i Meknûn, 1465]
çingāne TTü: [ Piri Reis, Kitab-ı Bahriye, 1521]
çingen

Fa çingāne چنگانه z [fem.] Roman << ETü çıgañ fakir, yoksul

Not: Karş. TTü çığan/çığay "fakir, miskin". Nihai kökeni Türkçe olmakla birlikte Farsça biçim benimsenmiştir. Yun tsingános, tsiganós (a.a.) en erken 1378'de kaydedilmiş olup muhtemelen Türkçeden alıntıdır.

Benzer sözcükler: çingen

Bu maddeye gönderenler: çağanoz, çigan, çıngar


14.11.2019
çini

Fa çīnī چينى zÇin işi, özellikle Çin porseleni öz Çīn

çinko1

İt zinco metalik bir element, tutya EYAlm zinko 1. zıpkın, diken, çatal dişi, 2. a.a.

çinko2

İt cinque beş << Lat quinque, quint- a.a.

çintar

~? Fa *çandar çınar ağacı

çintemani

Sans çintāmani चिन्तामणि zdilek taşı, efsanevi bir cevher § Sans çintā dilek, kaygı Sans mani kristal, mücevher