çivi

çiş

<< ETü çiş çocukların işemesi için söylenen bir söz çoc

çit

<< ETü çıt/çit çalı çırpıdan yapılan ayıraç

çita

İng cheetah kedigillerden bir yırtıcı hayvan Hind cītā a.a. Sans çitrakāya चित्रकाय zalacagövde, a.a.

çiti

TTü çit- hafifçe çatıştırmak, sürtmek, ovalamak +I(g)

çitlembik

<< OTü çıtlamuk/çatlağuk fındık, çekirdek OTü çatla-/çıtla- +mUk onom çat/çıt +lA-

çivi

ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
çij: al-mismār mina'l-ḥadīd [demir çivi]. [[j sesiyle. Zırhın üzerindeki perçinler de böyle adlandırılır.]] KTü: [ Ebu Hayyan, Kitabu'l-İdrak, 1312]
çüvü [[sivri uçlu alet, biz veya tığ]]

<< ETü *çıv/çız çivi

Not: Önsesteki /ç/ etkisiyle /z/ > /j/ dönüşümünün Kaşgarî'de birkaç örneği mevcuttur. Önseste /ç/ etkisiyle sesli incelmesi tipiktir. • ETü çız- "çizmek" fiiliyle yapısal ilişkisi muğlaktır.


10.12.2015
çivit

<< ETü çivit çekirdek boyası ≈? ETü çigit çekirdek

çiy

<< ETü çi ıslaklık, rutubet (ad), ıslak, rutubetli (sıfat)

çiz|mek

<< OTü cız-/çız- sivri bir uçla çentmek, nakşetmek, yazmak ≈ ETü yaz- a.a.

çizburger

İng cheeseburger peynirli hamburger § İng cheese peynir İng hamburger

çizelge

TTü çiz- +AlgA