çizburger

çitlembik

Orta Türkçe çıtlamuk veya çatlağuk "fındık, çekirdek" sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük Orta Türkçe çatla- veya çıtla- fiilinden Türkiye Türkçesinde +mUk ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük çat veya çıt ses yansımalı sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +lA- ekiyle türetilmiştir.

çivi

Eski Türkçe yazılı örneği bulunmayan *çıv veya çız "çivi" biçiminden evrilmiştir.

çivit

Eski Türkçe çivit "çekirdek boyası" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe çigit "çekirdek" sözcüğü ile eş kökenli olabilir; ancak bu kesin değildir.

çiy

Eski Türkçe çi "ıslaklık, rutubet (ad), ıslak, rutubetli (sıfat)" sözcüğünden evrilmiştir.

çiz|mek

Orta Türkçe cız- veya çız- "sivri bir uçla çentmek, nakşetmek, yazmak" fiilinden evrilmiştir. Türkçe fiil Eski Türkçe aynı anlama gelen yaz- sözcüğü ile eş kökenlidir.

çizburger
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Milliyet - gazete, 1985]
Dondurma, mısır, bal, çizburger için anma günleri, haftaları ilan eden Kongre'nin son kararlarından biri de Ulusal Simit Ayı.

Köken

İngilizce cheeseburger "peynirli hamburger" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce cheese "peynir" ve İngilizce hamburger sözcüklerinin bileşiğidir.

Daha fazla bilgi için çizi2, hamburger maddelerine bakınız.


04.01.2016
çizelge

Türkiye Türkçesi çiz- fiilinden Yeni Türkçe +AlgA ekiyle türetilmiştir.

çizgi

Türkiye Türkçesi çiz- fiilinden Türkiye Türkçesinde +gU ekiyle türetilmiştir.

çizi1
çizi2

İngilizce cheesy "peynirli" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce cheese "peynir" sözcüğünden türetilmiştir. (NOT: Bu sözcük Eski İngilizce aynı anlama gelen cése sözcüğünden evrilmiştir. Eski İngilizce sözcük Eski Yüksek Almanca aynı anlama gelen chāsi sözcüğü ile eş kökenlidir. ) Almanca sözcük Latince aynı anlama gelen caseus sözcüğünden alıntıdır.

çiziktir|mek

Türkiye Türkçesi çiz- fiilinden Türkiye Türkçesinde +ik- ekiyle türetilmiştir.