çizelge

çivi

<< ETü *çıv/çız çivi

çivit

<< ETü çivit çekirdek boyası ≈? ETü çigit çekirdek

çiy

<< ETü çi ıslaklık, rutubet (ad), ıslak, rutubetli (sıfat)

çiz|mek

<< OTü cız-/çız- sivri bir uçla çentmek, nakşetmek, yazmak ≈ ETü yaz- a.a.

çizburger

İng cheeseburger peynirli hamburger § İng cheese peynir İng hamburger

çizelge

YTü: [ Osmanlıcadan Türkçeye Cep Kılavuzu, 1935]
çizelge = Liste, cedvel = Liste, tableau

TTü çiz- +AlgA

 çiz-

Not: TTü birkaç marjinal örnekte görülen +AlgA eki (konalga, batalga) Doerfer'e göre Moğolca kaynaklıdır. (TMEN I §22). YTü çizelge, dizelge gibi yeni kelimeler üretilmiştir.


27.01.2019
çizgi

TTü çiz- +gU

çizi1
çizi2

İng cheesy peynirli İng cheese peynir (<< Eİng cése a.a. ≈ EYAlm chāsi a.a. ) Lat caseus a.a.

çiziktir|mek

TTü çiz- +ik-

çizme

<? TTü çiz- +mA