çiziktir|mek

çizburger

İngilizce cheeseburger "peynirli hamburger" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce cheese "peynir" ve İngilizce hamburger sözcüklerinin bileşiğidir.

çizelge

Türkiye Türkçesi çiz- fiilinden Yeni Türkçe +AlgA ekiyle türetilmiştir.

çizgi

Türkiye Türkçesi çiz- fiilinden Türkiye Türkçesinde +gU ekiyle türetilmiştir.

çizi1
çizi2

İngilizce cheesy "peynirli" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce cheese "peynir" sözcüğünden türetilmiştir. (NOT: Bu sözcük Eski İngilizce aynı anlama gelen cése sözcüğünden evrilmiştir. Eski İngilizce sözcük Eski Yüksek Almanca aynı anlama gelen chāsi sözcüğü ile eş kökenlidir. ) Almanca sözcük Latince aynı anlama gelen caseus sözcüğünden alıntıdır.

çiziktir|mek
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Türkiye Türkçesi: [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
cızıktırmak: çezginmek [cız cız etmek, yakınmak], yazı yazmak

Köken

Türkiye Türkçesi çiz- fiilinden Türkiye Türkçesinde +ik- ekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için çiz- maddesine bakınız.

Ek açıklama

+Iktır- eki burada +IştIr- anlamındadır. Arkaik dönüşlü fiil eki +Ik- kullanılmıştır.


12.05.2021
çizme

Türkiye Türkçesi çiz- fiilinden Türkiye Türkçesinde +mA ekiyle türetilmi olabilir; ancak bu kesin değildir.

çoban

Farsça çōbān veya şūpān veya şiwān چوبان/چبان/شبان/شوان z "davar güden" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça aynı anlama gelen şupān sözcüğünden evrilmiştir. (NOT: Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *fşu-pāna- sözcüğü ile eş kökenli olabilir; ancak bu kesin değildir. Avestaca sözcük Avesta (Zend) dilinde fşu- "davar" ve Avesta (Zend) dilinde pāna- "koruyan, gözeten" sözcüklerinin bileşiğidir. )

çocuk

Eski Türkçe çocuk "yavru, özellikle domuz yavrusu" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük çocuk dilinden türetilmiştir.

çoğal|mak

Türkiye Türkçesi çōk "kalabalık" sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +Al- ekiyle türetilmiştir.

çoğul

Türkiye Türkçesi çok sözcüğünden Yeni Türkçe +Il ekiyle türetilmiştir.