çocuk

çizi1
çizi2

İng cheesy peynirli İng cheese peynir (<< Eİng cése a.a. ≈ EYAlm chāsi a.a. ) Lat caseus a.a.

çiziktir|mek

TTü çiz- +ik-

çizme

<? TTü çiz- +mA

çoban

Fa çōbān/şūpān/şiwān چوبان/چبان/شبان/شوان zdavar güden << OFa şupān a.a. (≈? Ave *fşu-pāna- a.a. § Ave fşu- davar Ave pāna- koruyan, gözeten )

çocuk

ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
çocuk: al-χannūş [domuz yavrusu] KTü: [ anon., Kitab-ı Mecmu-ı Tercüman-ı Türkî, 1343]
çoçka: al-χannūş Çağ: [ Pavet de Courteille, Dictionnaire Turc Oriental, <1500]
çuçak [cüce]

<< ETü çocuk yavru, özellikle domuz yavrusu çoc

 cücük

Not: Çocuk dilinden alınmış ekspresif bir deyimdir. Karş. ETü çıçamuk "küçük parmak", çıpçık/çıpçuk "serçe kuşu". Ayrıca cücük, cıcık, küçücük.

Benzer sözcükler: çocuklaşmak, çocuklu, çocuksu, o.ç.


10.07.2015
çoğal|mak

TTü çōk kalabalık +Al-

çoğul

TTü çok +Il

çoğulcu

YTü çoğul +cI

çok

<< ETü çōk kalabalık, gürültü? ETü çawı-/çoġı- ses etmek +Uk

çolak

<< ETü çoluk sakat ETü çol- kesmek, sakatlamak +Uk ≈ ETü çal- vurmak, kesmek, koparmak