çoluk çocuk

çoğulcu

YTü çoğul +cI

çok

<< ETü çōk kalabalık, gürültü? ETü çawı-/çoġı- ses etmek +Uk

çolak

<< ETü çoluk sakat ETü çol- kesmek, sakatlamak +Uk ≈ ETü çal- vurmak, kesmek, koparmak

çolpa

Fa çōlpā چولپا zsakar, beceriksiz § Fa çōl چول zeğri, sakat Fa پا zayak

çolpan

<< OTü çolpan Venüs gezegeni, Zühre ?

çoluk çocuk

TTü: [ Evliya Çelebi, Seyahatname, 1665]
çoluk çolpa bir nevˁi āheng-i nāsezā iderdi TTü: [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
çoluk çocuk: Eṭfāl ü ṣıġār, evlād ü ˁiyāl. TTü: [ Milliyet - gazete, 2001]
çoluk çombalak

TTü oluk çocuk TTü ol- olmak, oluşmak, hasıl olmak

Not: Deyimin eski ve yaygın biçimi oluk çocuk olup, ç- sesi aliterasyon etkisiyle türemiş olmalıdır. Oluk sözcüğü burada muhtemelen "mahsul, oluşan" anlamındadır. • ETü çoluk "çolak, sakat" sözcüğüyle birleştirilmesi zorlamadır.

Benzer sözcükler: çoluk çombak, çoluk çombalak


27.08.2017
çomak

<< ETü çokmak/çomak sopa, topuz ≈ Moğ çokimağ ağır tahta çekiç, tokmak +(A)mAk Moğ çoki- vurmak, darp etmek

çomar

<< TTü çokmar 1. iri başlı tokmak, topuz, 2. iri başlı hayvan Moğ çokimağ ağır ağaç tokmak, topuz

çopur

≈ TTü çapar çilli, alacalı, çiçek bozuğu TTü çap- çarpmak, lekelemek, alaca yapmak

çorak

OFa *şōrak tuzla, tuz gölü, tuz çölü OFa çōr/şōr tuzlu

çorap

Ar cawrab/cūrāb جورب/جوراب z [#crb] deri veya bez torba, yumuşak deriden iç ayak kılıfı Aram gurbā/gərābā גרבא/גרבא za.a. ≈ Akad gurābu torba, kılıf, zarf