çomar

çolak

Eski Türkçe çoluk "sakat" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe çol- "parçalamak, sakatlamak" fiilinden Eski Türkçe +Uk ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Eski Türkçe çal- "vurmak, kesmek, koparmak" fiili ile eş kökenlidir.

çolpa

Farsça çōlpā چولپا z "sakar, beceriksiz" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça çawl چول z "eğri" ve Farsça پا z "ayak" sözcüklerinin bileşiğidir.

çolpan

Orta Türkçe çolpan "Venüs gezegeni, Zühre" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.

çoluk çocuk

Türkiye Türkçesi oluk çocuk deyiminden türetilmiştir. Türkçe deyim Türkiye Türkçesi ol- "olmak, oluşmak, hasıl olmak" fiilinden türetilmiştir.

çomak

Eski Türkçe çokmak veya çomak "sopa, topuz" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe çōk- veya çoġık- "saldırmak, çullanmak" fiilinden Eski Türkçe +(A)mAk ekiyle türetilmiştir.

çomar
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Türkiye Türkçesi: "iri çoban köpeği" [ Evliya Çelebi, Seyahatname, 1665]
çomar: koyun köpeği [Tosya ve Bolu Türkleri lisanında] Türkiye Türkçesi: [ Asım Ef., Kamus-ı Muhit terc., 1800]
boynuzsuz olan koyuna denir ki çomar taˁbīr olunur "... bir aşağılama deyimi (argo)" [ Ekşi Sözlük, 2013]
çomar: Anadolu'da yaşayan muhafazakar, cahil kesimi ifade etmek için kullanılıyor. (...) Amerika'da redneck olarak bilinirler.

Köken

Türkiye Türkçesi çokmar "1. iri başlı tokmak, topuz, 2. iri başlı hayvan" sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük Moğolca çokimağ "ağır ağaç tokmak, topuz" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Moğolca çoki- "vurmak, darp etmek" sözcüğünden türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için çomak maddesine bakınız.


29.10.2020
çopur

Türkiye Türkçesi çapar "çilli, alacalı, çiçek bozuğu" sözcüğü ile eş kökenlidir. Türkçe sözcük Türkiye Türkçesi çap- "çarpmak, lekelemek, alaca yapmak" fiilinden türetilmiştir.

çorak

Orta Farsça yazılı örneği bulunmayan *şōrak "tuzla, tuz gölü, tuz çölü" biçiminden alıntıdır. Orta Farsça biçim Orta Farsça çōr veya şōr "tuzlu" sözcüğünden türetilmiştir.

çorap

Arapça crb kökünden gelen cawrab veya cūrāb جورب/جوراب z "deri veya bez torba, yumuşak deriden iç ayak kılıfı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice aynı anlama gelen gurbā veya gərābā גרבא/גרבא z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Akatça gurābu "torba, kılıf, zarf" sözcüğü ile eş kökenlidir.

çorba

Farsça şōrbā شوربا z "et suyu, et suyuyla yapılan nohut yemeği, karışık aş" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça şōr شور z "1. tuzlu, 2. bulanık, bulama" ve Farsça با z "aş" sözcüklerinin bileşiğidir.

çorla|mak

Çing çor "hırsız" sözcüğünden türetilmiştir.