çorap

çoluk çocuk

TTü oluk çocuk TTü ol- olmak, oluşmak, hasıl olmak

çomak

<< ETü çokmak/çomak sopa, topuz ≈ Moğ çokimağ ağır tahta çekiç, tokmak +(A)mAk Moğ çoki- vurmak, darp etmek

çomar

<< TTü çokmar 1. iri başlı tokmak, topuz, 2. iri başlı hayvan Moğ çokimağ ağır ağaç tokmak, topuz

çopur

≈ TTü çapar çilli, alacalı, çiçek bozuğu TTü çap- çarpmak, lekelemek, alaca yapmak

çorak

OFa *şōrak tuzla, tuz gölü, tuz çölü OFa çōr/şōr tuzlu

çorap

KTü: [ İrşadü'l-Mülûk ve's-Selâtîn, 1387]
curāb [torba, kese] [ Meninski, Thesaurus, 1680]
cevreb, çorāb: Socci. [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
çorab örmek: zerd, mekr u hîle. çorab söküğü: müselsel.

Ar cawrab/cūrāb جورب/جوراب z [#crb] deri veya bez torba, yumuşak deriden iç ayak kılıfı Aram gurbā/gərābā גרבא/גרבא za.a. ≈ Akad gurābu torba, kılıf, zarf

Not: Erm kulbā գուլպայ "çorap" aynı sözcüğün Süryaniceden alınmış refleksidir. Modern Ermenice /g/ > /k/ ve Arapça /g/ > /c/ evrimleri standarttır.

Benzer sözcükler: çorap örmek, çorap söküğü, külotlu çorap


28.02.2019
çorba

Fa şōrbā شوربا zet suyu, et suyuyla yapılan nohut yemeği, karışık aş § Fa şōr شور z1. tuzlu, 2. bulanık, bulama Fa با z

çorla|mak

Çing çor hırsız

çotanak

TTü çot/çota kesik, küt, bodur

çotra

İt ciotola tas, kadeh, özellikle şarap kadehi (Kaynak: DankoffEÇ sf. 28.)<< OLat cytola EYun kotýlē κοτύλη ztas, kadeh

çöğür

?