çulha

çözünürlük

YTü çözün-

çubuk

<< ETü çöpik/çıpık değnek, dal <? ETü çöp a.a. +Ik Fa çūb چوب za.a.

çuha

≈ Fa çōχa/çūḳa چوخه zbir tür yün kumaş ?

çukur

<< OTü çukur hendek, oyuk ETü çok-/çokı- delmek, oymak, (kuş) gagalamak

çul

Fa cul/cūl جل/جول zkaba kumaş, çuval bezi ≈ Ar cull جلّ za.a.

çulha

[ Yunus Emre, Bütün Şiirleri, <1320]
iplik virdim culhāya sarup yumak itmemiş [ Mercimek Ahmed, Kâbusname terc., 1432]
tā ki lāf urur culhādur [laf dokuyan dokumacı] demeyeler, zīrā ki lāf urana bāfende [dokumacı] dirler, yāni culhā dimek olur

Fa culāh جلاه zkumaş dokuyan, dokumacı Fa cul çul, kaba kumaş

 çul

Not: Belki Fa culāhhā çoğul biçiminden.


05.08.2015
çullan|mak

TTü çul +lAn-

çulluk

<< ETü çulık bir tür kuş

çuval

Fa cuwāl/cūl جوال/جول zkaba kumaştan yapılmış torba

çuvaldız

Fa cuwāl dūz جوال دوز zçul iğnesi § Fa cuwāl جوال zçul Fa dūz دوز zdiken kimse, dikiş iğnesi (Fa dūχtan, dūz- دوختن, دوز zdikmek )

çük

~? Fa çūbak چوبك z [küç.] küçük değnek, sopacık Fa çūb چوب zdeğnek, dal