öbek

oyuncak

<< OTü-KT oyunçak a.a. ETü oyna- +AcAk

ozalit

marka Ozalid fotoğraf filminden morötesi ışık yardımıyla kâğıda baskı yapma yöntemi (İlk kullanım: 1923 Kalle & Co., Alm. kimya şirketi.) Alm Diazol iki azot atomundan oluşan ışığa duyarlı kimyasal madde

ozan

<< OTü ozan/uzan şair ≈ OFa kusan a.a.

ozon

Fr ozone oksijenden elde eilen kötü kokulu gaz Alm Ozon a.a. (İlk kullanım: 1840 Chr. Fr. Schönbein, Alm. kimyacı.) EYun ozón οζόν zpis kokan EYun ózō όζω zpis kokmak

ö+

EYun εῦ ziyi, hayırlı << HAvr *h₁su- (*esu-) iyi

öbek

[ Deşişî Mehmed Ef., Et-Tuhfetu's-Seniyye, 1580]
gözsiz köstebek dedükleri cānāvar ki (...) yer altında yürir, yeri yokaru dürter, höbek höbek eyler [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
öbek: Yığın. Halk öbek öbek oturmak.

<< TTü höbek/höbelek yığın, küme

 oba

Not: Karş. Moğ öbci "bütün, tüm".

Benzer sözcükler: höbek, höbelek, öbek öbek, öbeklemek, öbekleşmek


15.11.2019
öbür

<< TTü ol bir diğer

öcü

<< TTü böcü umacı, korkutucu mahluk çoc

öç

<< ETü ȫç intikam, ödeşme << ETü *ötüş ETü öt- öte geçme, hak geçme, ses etme +Iş

öd1

<< ETü ȫt 1. söz, öğüt, 2. safra

öd2

Ar al-ūd الود zparfümeride kullanılan bir ağaç, aquilaria ≈ Aram ahalōth אהלות z [çoğ.] Aram ahalā אַהַלָא za.a. Sans agaru अगरु za.a.