ödünç

ödev

TTü öde- +Av

ödipal

Fr/İng oedipal Ödipus kompleksine ilişkin EYun Oidípous Οἰδίπους z«şiş-ayak», babasını öldürüp annesiyle evlenen mitolojik şahsiyet

ödlek

TTü öd 1. ses, 2. safra +lAk

ödül

Moğ ögtel verilen şey Moğ ögte- verilmek Moğ ög- vermek

ödün

ETü/TTü öt- öte geçmek, borçlanmak +In

ödünç

ETü: [ Orhun Yazıtları, 735]
ben özüm bilge toñukuk ötüntik ötünçimin işidü birti [ben danışman Tonyukuk'un diledigi dilegimi işitiverdi] : [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
men aŋar yarmak ötünç bérdim [ona para ödünç verdim] (Oğuz lehçesi)

<< ETü ötünç 1. dilek, niyaz, 2. (Oğuzca) borç ETü öt- öteye geçmek, ses duyurmak, borçlanmak, hak geçmek +(In)ç

 öde-

Not: Claus sf. 61 asli biçimin *ötenç (ödenç) olması gerektiğini düşünür. Ancak Kaşgarî'nin Oğuzca olduğunu vurguladığı sözcüğün yapısındaki düzensizlik, muhtemelen öte- fiilinin kuraldışı türeyişinden ileri gelir.

Benzer sözcükler: ödünçlemek, ödünçleme


28.12.2015
öfemizm

Fr euphémisme İng euphemism hüsnü tabir EYun euphēmismós εὐϕηµισµός za.a. EYun euphēmizō εὐϕηµίζω zhayır söylemek +ism° § EYun εῦ ziyi, hayırlı EYun phēmí φημί zsöylemek

öfke

<< ETü öpke 1. akciğer, 2. hışım, kızgınlık ETü öp- öpmek, yutmak, ani nefes almak +gA

öfori

Fr euphorie sağlık ve zindelik duygusu, aşırı iyimserlik EYun euphoría ευφορία zhafiflik EYun eúphoros εύφορος zkolay taşınan, hafif +ia § EYun εύ ziyi EYun phérō φέρω ztaşımak

öğe

ETü ög ana

öğle

<< ETü *ȫdleyü belli vakitte (zarf), öğle vakti ETü ȫd vakit, saat +lAyU ≈? ETü öt- geçmek