öde|mek

öbür

<< TTü ol bir diğer

öcü

<< TTü böcü umacı, korkutucu mahluk çoc

öç

<< ETü ȫç intikam, ödeşme << ETü *ötüş ETü öt- öte geçme, hak geçme, ses etme +Iş

öd1

<< ETü ȫt 1. söz, öğüt, 2. safra

öd2

Ar al-ūd الود zparfümeride kullanılan bir ağaç, aquilaria ≈ Aram ahalōth אהלות z [çoğ.] Aram ahalā אַהַלָא za.a. Sans agaru अगरु za.a.

öde|mek

ETü: [ Uygurca Budist metinler, <1000]
üç yavlak yolda öz ötek öteyür [üç kötü yolda borç öderler] ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
ol anıŋ alımın ötedi [onun borcunu ödedi] (...) teŋrigerü tapġın öter [tanrıya karşı hizmet borcunu öder]

<< ETü öte- (borç, görev, dua) icra etmek, ifa etmek, infaz etmek ≈ ETü öt- geçmek

 öt-

Not: ETü öt-, öter "öteye geçmek" fiilinin geniş zaman kökünden türetilmiş ikincil bir biçim olmalıdır. ETü ötki "bedel", ötnü "ödünç", ötünç (a.a.), öç "ödeşme" < *ötüş gibi türevlerde fiil kökü öt- görünür. • İki fiilin anlam yelpazesi, HAvr *per- fiil kökünün semantik alanını tam olarak karşılar ("geçmek veya karşıya geçmek, aşmak, aracı olmak, ödeşmek").

Benzer sözcükler: öde, ödeme, ödenmek, ödenti, ödeşmek, ödetmek

Bu maddeye gönderenler: ödenek, ödev, ödünç


13.05.2015
ödem

Fr oedème acılı iltihap EYun oîdema οῖδεμα zşişme, şişik EYun oidéō οιδέω zşişmek +ma(t) << HAvr *h₂ei̯d- (*ai̯d-) a.a.

ödenek

TTü öde- +AnAk

ödev

TTü öde- +Av

ödipal

Fr/İng oedipal Ödipus kompleksine ilişkin EYun Oidípous Οἰδίπους z«şiş-ayak», babasını öldürüp annesiyle evlenen mitolojik şahsiyet

ödlek

TTü öd 1. ses, 2. safra +lAk