ödipal

öd2

Arapça al-ūd الود z "parfümeride kullanılan bir ağaç, aquilaria" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice ahalōth אהלות z sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Aramice/Süryanice aynı anlama gelen ahalā אַהַלָא z sözcüğünün çoğuludur. Aramice/Süryanice sözcük Sanskritçe aynı anlama gelen agaru अगरु z sözcüğünden alıntıdır.

öde|mek

Eski Türkçe öte- "(borç, görev, dua) icra etmek, ifa etmek, infaz etmek" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe öt- "geçmek" fiili ile eş kökenlidir.

ödem

Fransızca oedème "acılı iltihap" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca oîdema οῖδεμα z "şişme, şişik" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca oidéō οιδέω z "şişmek" fiilinden +ma(t) ekiyle türetilmiştir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *h₂ei̯d- (*ai̯d-) biçiminden evrilmiştir.

ödenek

Türkiye Türkçesi öde- fiilinden Yeni Türkçe +AnAk ekiyle türetilmiştir.

ödev

Türkiye Türkçesi öde- fiilinden Yeni Türkçe +Av ekiyle türetilmiştir.

ödipal
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Milliyet - gazete, 1972]
Satrançta düşmanı yok ederken Ödipal dürtüsünü yüceltmeğe (süblime etmeğe) çalışıyordu

Köken

Fransızca ve İngilizce oedipal "Ödipus kompleksine ilişkin" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca Oidípous Οἰδίπους z "«şiş-ayak», babasını öldürüp annesiyle evlenen mitolojik şahsiyet" özel adından alıntıdır.


11.08.2017
ödlek

Türkiye Türkçesi öd "1. ses, 2. safra" sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +lAk ekiyle türetilmiştir.

ödül

Moğolca ögtel "verilen şey" sözcüğünden alıntıdır. Moğolca sözcük Moğolca ögte- "verilmek" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Moğolca ög- "vermek" fiilinden türetilmiştir.

ödün

Eski Türkçe ve Türkiye Türkçesi öt- "öte geçmek, borçlanmak" fiilinden Yeni Türkçe +In ekiyle türetilmiştir.

ödünç

Eski Türkçe ötünç "1. dilek, niyaz, 2. (Oğuzca) borç" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe öt- "öteye geçmek, ses duyurmak, borçlanmak, hak geçmek" fiilinden Eski Türkçe +(In)ç ekiyle türetilmiştir.

öfemizm

Fransızca euphémisme veya İngilizce euphemism "hüsnü tabir" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen euphēmismós εὐϕηµισµός z sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca euphēmizō εὐϕηµίζω z "hayır söylemek" fiilinden +ism° ekiyle türetilmiştir. Yunanca fiil Eski Yunanca εῦ z "iyi, hayırlı" ve Eski Yunanca phēmí φημί z "söylemek" sözcüklerinin bileşiğidir.