ölçü

öküz

Eski Türkçe öküz "sığır, özellikle iğdiş edilmiş sığır" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Moğolca aynı anlama gelen üker biçimi ile eş kökenlidir.

öl

Eski Türkçe öl "nem, nemli" sözcüğünden evrilmiştir.

öl|mek

Eski Türkçe öl- "ölmek" fiilinden evrilmiştir.

ölç|mek

Orta Türkçe ölç- "ölçmek" fiilinden evrilmiştir. (NOT: Türkçe fiil Eski Türkçe ülgü "terazi, ölçü" sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Eski Türkçe ülüg "pay, hisse" sözcüğü ile eş kökenlidir. ) Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe yazılı örneği bulunmayan *ül- "pay etmek" kökünden Türkiye Türkçesinde +Iş- ekiyle türetilmiştir.

ölçek

Eski Türkçe ölç- fiilinden Türkiye Türkçesinde +(g)Ak ekiyle türetilmiştir.

ölçü
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Codex Cumanicus, 1303]
mensura - Fa: paymana - Tr: olǵa [ Meninski, Thesaurus, 1680]
ölçi اولچى: endāze. Mensura. [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
ölçü اولچو

Köken

Türkiye Türkçesi ölç- fiilinden Türkiye Türkçesinde +I(g) ekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için ölç- maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

ölçülü


19.08.2015
ölçüt

Türkiye Türkçesi ölç- fiilinden Yeni Türkçe +Ut ekiyle türetilmiştir.

ölü

Eski Türkçe ölüg "ölmüş" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe öl- fiilinden Eski Türkçe +I(g) ekiyle türetilmiştir.

ölüm

Eski Türkçe ölüm "ölme hali ve eylemi" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe öl- fiilinden Eski Türkçe +Im ekiyle türetilmiştir.

ömür

Arapça ˁmr kökünden gelen ˁumr عمر z "yaşam" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁamara عَمَرَ z "canlandırdı, can verdi" fiilinin fuˁl vezninde masdarıdır.

ön

Eski Türkçe öŋ veya yöŋ "1. yüz, çehre, ön taraf, 2. doğu" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe ön- "yönelmek, yüzünü (bir yöne) çevirmek, öne çıkmak" fiilinden Eski Türkçe +I(g) ekiyle türetilmiştir.